Zorgplan

Starters betalen slechts de prijs van een mobiel telefoon abonnement !

plaatje

Het werken met zorgplan samengevat

Als een nieuwe klant zich aanmeldt, worden alle noodzakelijke gegevens vastgelegd. Automatisch kan een, door u opgestelde, aanmeldingsbrief worden geprint ter bevestiging van de aanmelding. Per klant wordt automatisch een checklist aangemaakt waarop een aantal standaard uit te voeren acties kan worden afgevinkt. Indien van toepassing worden de AWBZ indicaties bij de klant vastgelegd.

Klanten die zich opnieuw aanmelden, maar al eerder bij uw instelling in zorg waren kunnen door een druk op de knop vanuit het archiefbestand geactiveerd worden.

Alle gegevens van uw medewerksters worden centraal geregistreerd. Naast de algemene persoonsgegevens kunnen diverse gegevens over de specifieke inzetbaarheid worden vastgelegd. Tevens kunnen alle vormen van afwezigheid (vakantie, ziek, cursus, ….) per medewerkster worden vastgelegd.

Het plannen bestaat uit het invoeren van opdrachten, waarbij een medewerkster op een bepaalde dag gedurende een bepaalde tijd zorg verlenen aan een klant.
Indien er sprake is van een terugkerende inzet bij een klant kunnen opdrachten eenvoudig worden doorgekopieerd naar een volgende periode. Natuurlijk wordt steeds vastgelegd welk zorgproduct wordt geleverd onder welke financiële condities.

Overlappende inzetten en nog te plannen opdrachten worden automatisch gesignaleerd en kunnen naar wens eenvoudig worden aangepast. Hier speelt de "stoplicht"-methode een belangrijke rol door aan te geven welke medewerkers beschikbaar zijn en het beste "matchen". Aan de hand van een planningsoverzicht (op scherm en/of op papier) kan de totaalplanning worden bekeken, en waar nodig aangepast.

Per medewerkster kan een dienstrooster worden geprint of gemaild. Dit geeft elke medewerkster een duidelijk inzicht in de uit te voeren werkzaamheden in de komende periode. Alleen als de gerealiseerde uren afwijken van de planning wordt dit in de administratie aangegeven.

Alle gegevens die u gebruikt voor de facturering, declaratie AWBZ, declaratie WMO, verloning kunnen op eenvoudige manier worden doorgestuurd naar de betreffende administraties. Zorgplan biedt een perfecte aansluiting voor gebruikers van 'AZERA (AZR Link Online)' en gebruikers van 'The Beagle Armada'. Vraag naar de mogelijkheden !